Recomana el contingut

01. Memòria d'informació

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

La Nou de Berguedà
(Adaptat al Text Refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2005 i al seu Reglament D 305/2006, i modificacions DLL 1/2007)

APROVACIÓ INICIAL . novembre 2009

1. MEMÒRIA INFORMATIVA

La Memòria Informativa és el resultat de l’anàlisi dels elements del medi físic, del medi social, del medi econòmic i de l’ordenació urbanística actual.
La Memòria està estructurada en diversos apartats. Conèixer les característiques i les principals problemàtiques del municipi, és un exercici primordial per poder elaborar amb una base sòlida l’ordenació i la normativa del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de la Nou de Berguedà. La Memòria Informativa correspon a una part (primera) de la Memòria descriptiva i justificativa del pla tal i com marca l’art. 59.a de la LUC 1/2005 i art.69.2 del Reglament 305/2006.

Data i hora de la darrera actualitzaciò
12:59  |  21-09-12