Enllaços d'interès

Comunicació de primera ocupació i sol·licitud devolució fiances

En que consisteix

La comunicació prèvia de primera ocupació d’un edifici o construcció té per objecte comunicar la posada en ús dels edificis . És un requisit previ i necessari per a l’ocupació legal de l’edifici.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es dóna resposta?

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Cost de la tramitació

La taxa és de 36,06 euros

Documentació a aportar

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Presentar l'imprès, amb la documentació que s'hi indica, a les oficines municipals
Plaça de la Vila, s/n08495 Fogars de la Selva
Telèfon: 972 86 49 73
Fax: 972 86 52 84
Horari: Fins a nou avís:

Atenció al públic:

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores 

Per Internet:  


Data i hora de la darrera actualitzaciò
06:10  |  15-01-16