Sol·licitud llicència obres majors

En que consisteix

És el permís que dóna l’Ajuntament per a fer obres majors. Les obres majors poden ser: 1. Construcció de nova planta (edificis i instal·lacions de total mena) 3. Reparació integral d'edificis (rehabilitacions i reparacions) 4. Ampliació de superfície i volum d'edificis o modificació de l'aspecte interior d'edificis (reformes integrals i/o que impliquin la variació del nombre d'establiments)

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any, en horari d'oficines.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona.

Quan es dóna resposta?

L'arquitecte municipal emetrà l'informe corresponent en el termini d'un mes. Si és favorable, la llicència haurà de ser aprovada per la Junta de Govern Local. En cas que sigui necessari completar i/o esmenar la documentació, es farà el requeriment al sol·licitant.

Cost de la tramitació

El cost serà l’aprovat per l’Ajuntament en les Ordenances Municipals. Cal abonar l’autoliquidació en el moment d’efectuar el registre d’entrada.

Documentació a aportar

1- 
Imprès de sol·licitud de llicència d'obres majors. 
Cal adjuntar-hi la documentació que s'hi indica en el mateix document. 

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Omplir el model d'instància i presentar-lo a l'Ajuntament, en horari d'oficines, amb la documentació corresponent.

Per Internet:  

Es pot fer la sol·licitud per correu electrònic:

Continguts del web relacionats

Data i hora de la darrera actualitzaciò
08:42  |  12-10-16