Enllaços d'interès

Comunicació obres menors

En que consisteix

És l'autorització que dóna l’Ajuntament per a fer obres menors. Les obres menors poden ser: 1. Modificació de l'aspecte interior dels edificis. 2. Reparació d'edificis que afectin elements no estructurals. 3. Construcció de nova planta (tancaments de finques, construcció de murs de contenció, piscines, i altres). 4. Manteniment de façanes d'edificis catalogats.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any, en horari d'oficines.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona.

Quan es dóna resposta?

L'arquitecte emetrà l'informe corresponent en el termini d'un mes. Si és favorable, la comunicació passarà per la propera sessió de Junta de Govern Local, per a la seva aprovació. En cas d'haver de completar i/o esmenar la documentació, es farà el requeriment al sol·licitant.

Cost de la tramitació

El cost serà l’aprovat per l’Ajuntament en les Ordenances Municipals. Caldrà abonar l'import de l'autoliquidació en el moment de presentar la comunicació a les oficines municipals.

Documentació a aportar

1- 
Comunicació prèvia obres menors 
Cal presentar-la a l'Ajuntament amb la documentació que s'hi indica. 
2- 
Comunicació obres menors tanques i murs 
Si les obres menors que es volen executar fan referència a tanques o murs, cal presentar aquest imprès amb la documentació que s'hi indica. 

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Presentar el model d'imprès de comunicació de les obres menors a l'Ajuntament, amb la documentació que s'hi indica.

Per Telèfon:  

Es pot demanar informació per telèfon
Telèfon: 972864973
Horaris atenció:  
De dilluns a dijous, de 9 a 15 hores. divendres, de 9 a 15 hores, i de 17 a 20 hores.

Per Internet:  

Es pot trametre la documentació per correu electrònic:
Data i hora de la darrera actualitzaciò
08:51  |  12-10-16