03. Memòria social

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

La Nou de Berguedà
(Adaptat al Text Refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2005 i al seu Reglament D 305/2006, i modificacions DLL 1/2007)

APROVACIÓ INICIAL . novembre 2009

3. MEMÒRIA SOCIAL

Conèixer les característiques i les principals problemàtiques socials del municipi és un exercici primordial per poder elaborar de cara al futur un seguit d’estratègies que facilitin un desenvolupament harmònic i cohesionat de la societat civil, fent compatibles els diferents grups socials, culturals i generacionals del municipi.
Data i hora de la darrera actualitzaciò
12:57  |  21-09-12
  • Recomana el contingut