Imatges

DUPROCIM
 

Documents relacionats

(pdf, 1.82 mb)

Recomana el contingut

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL

El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil. Aquest es base en el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta. El present document incorpora la següent relació de riscos especials que poden afectar al municipi de Fogars de la Selva (INFOCAT, NEUCAT, SISMICAT, PLASEQCAT, INUNCAT i TRANSCAT) segons la normativa vigent en matèria de Protecció Civil de Catalunya. La vigència del DUPROCIM és de 4 anys i aquest s’haurà d’actualitzar i/o revisar a fi de mantenir‐ne plenament la capacitat operativa.
Data i hora de la darrera actualitzaciò
01:55  |  18-03-19