Inici > 

BASES I CONVOCATÒRIA PLAÇA EN PROPIETAT AGENT DE LA GU€RDIA MUNICIPAL DE FOGARS DE LA SELVA

Data de l'anunci  05-03-19  -   Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de Fogars de la Selva, en sessió del dia 24 de gener de 2019, va acordar:

 

Primer: Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria del procés de selecció, pel sistema de  concurs oposició lliure, d’una plaça en propietat d'agent de la guàrdia municipal de Fogars de la Selva, funcionari, grup E, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Fogars de la Selva per a l’any 2019.

 

Segon: Convocar el concurs per proveir en propietat la plaça esmentada.

Tercer: Publicar les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’aquest procés selectiu al BOP, al DOGC, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Fogars de la Selva, i l’anunci de la convocatòria al BOE.

Documents relacionats

(pdf, 528 kb)
Data de publicació oficial: 05/03/2019 - 12:54h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
12:54  |  05-03-19
  • Recomana el contingut