Inici > 

Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de director/a de la Llar d’infants municipal de Fogars de la Selva

Data de l'anunci  24-10-18  -  Per acord de Ple d’aquest Ajuntament en sessió del dia 21 de setembre de 2018, s’han aprovat les bases de la convocatòria de selecció per proveir un lloc de treball de director/a de la Llar d’infants municipal de Fogars de la Selva, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, la qual cosa es fa pública per tal que les persones interessades puguin presentar sol·licitud per prendre part en el procés selectiu, acompanyant la documentació necessària al Registre General de l’Ajuntament de Fogars de la Selva, en el termini de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP de Barcelona.

Documents relacionats

(pdf, 388 kb)
(pdf, 417 kb)
Data de publicació oficial: 24/10/2018 - 13:08h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
01:04  |  24-10-18
  • Recomana el contingut