Inici > 

Documents relacionats

Recomana el contingut

Padró d'habitants

 DOCUMENTACIÓ PER EMPADRONAR-SE


● Majors d’edat: DNI o passaport vigent (obligatori el DNI a partir dels 14 anys)

● Menors d’edat: Llibre de família. En cas dels menors d’edat que només s’empadronin amb un progenitor, caldrà presentar la declaració responsable conforme tenen la guàrdia i custòdia del menor.

● Escriptura de propietat o contracte de lloguer de l’habitatge on es vol empadronar; en cas de no ser el titular de l’habitatge caldrà portar l’autorització signada pel titular de l’habitatge.

● Llicència de primera ocupació o bé cèdula d’habitabilitat de l’habitatge.
Per a persones procedents de l’estranger:

Estrangers comunitaris:

● Certificat inscripció en el Registre Central d’Estrangers

● Passaport, targeta de residència o document d’identitat nacional.

● Escriptura de propietat o contracte de lloguer de l’habitatge on es vol empadronar; en cas de no ser el titular de l’habitatge caldrà portar l’autorització signada pel titular de l’habitatge.

● Llicència de primera ocupació o bé cèdula d’habitabilitat de l’habitatge.


Estrangers no comunitaris:

● Passaport o targeta de residència.

● Escriptura de propietat o contracte de lloguer de l’habitatge on es vol empadronar; en cas de no ser el titular de l’habitatge caldrà portar l’autorització signada pel titular de l’habitatge.

● Llicència de primera ocupació o bé cèdula d’habitabilitat de l’habitatge.


Data i hora de la darrera actualitzaciò
01:17  |  01-10-19