Butlletí digital

 
Si vols rebre periòdicament un extracte dels articles publicats a Notícies, Agenda, Tauler d´Anuncis o Perfil de Contractant , pots registrar-te al web de l´ajuntament i ho rebràs a la teva adreça de correu electrònic.
 

Donar-te d'alta

Vols donar-te d'alta? Deixa'ns el teu correu-e i prem Alta, rebràs a l'instant un missatge per tal que autoritzis l'activació amb un clic.
 
 
 Agenda
 Tauler
 NotÍcies
 
 
 Accepto els permisos RGPD i les condicions generals. Veure les condicions.

Donar-te de baixa

Estàs segur que vols donar-te de baixa? Deixa el teu correu de subscripció i prem baixa.
 
 
 
L'Ajuntament de Fogars de la Selva garanteix que totes les dades personals utilitzades per a la difusió dels butlletins, d'acord amb la forma, limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, són confidencials i d'ús exclusiu de l'Ajuntament. Si vols, pots accedir-hi per rectificar-les o cancel·lar-les, tot dirigint-nos un escrit a: Ajuntament de Fogars de la Selva. Plaša de la Vila, s/n - 08495 - Fogars de la Selva