Documents relacionats

(pdf, 181 kb)

Enllaços d'interès

Recomana el contingut

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MANTENIMENT AIGUA A ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA, S.L.

El Ple de l'Ajuntament de Fogars de la Selva va aprovar ddjudicar el contracte per a la prestació del servei de conservació i manteniment de les instal·lacions del servei municipal de subministrament d’aigua i de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) al municipi de Fogars de la Selva, a l’empresa ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, S.L., pel preu de 23.485 € (vint-i-tres mil quatre-cents vuitanta-cinc euros).

Data i hora de la darrera actualitzaciò
12:46  |  28-11-18